Trung tâm không gian văn phòng tại San Pedro

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

609 Deep Valley Drive Rolling Hills


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

111 West Ocean Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

21515 Hawthorne Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

400 Continental Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

360 North Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

6081 Center Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

5800 Southeastern Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

10100 Venice Boulevard


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

777 South Alameda


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

3415 South Sepulveda Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

445 South Figueroa Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

5670 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

8383 Wilshire Boulevard Beverly Grove


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

145 South Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

11601 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

600 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

10880 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

2400 East Katella


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

895 Dove Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

8560 West Sunset Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

19800 MacArthur Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

17875 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

135 South State College Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

201 North Brand Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

450 North Brand Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

4100 West Alameda Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

655 North Central Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

117 East Colorado Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

680 East Colorado Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

155 North Lake Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

5250 Lankershim Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

15233 Ventura Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

530 Technology Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

303 North Glenoaks Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

16501 Ventura Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

1050 Lakes Dr


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

301 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

440 East Huntington Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

23046 Avenida De La Carlota


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

21900 Burbank Boulevard 3rd floor


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

4500 Park Granada Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Pedro

2945 Townsgate Road Westlake Village


Văn Phòng từ $14.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại San Pedro.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195