Trung tâm không gian văn phòng tại San Rafael

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

75 Broadway


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

580 California Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

50 California Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

One Market


Văn Phòng từ $27.50 - $37.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

201 Mission


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

95 Third Street


Văn Phòng từ $30.80 - $42.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

1390 Market St


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

505 14th Street


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $14.70 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

611 Gateway Blvd


Văn Phòng từ $16.90 - $23.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $20.40 - $25.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $20.20 - $27.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $38.20 - $52.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $18.60 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

3558 Round Barn Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

Corporate Commons


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $28.20 - $38.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $31.30 - $43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $43.70 - $60.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $26.20 - $35.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại San Rafael

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $38.00 - $52.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại San Rafael.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280