Trung tâm không gian văn phòng tại Santa Monica

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $24.00 - $33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $20.70 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $19.30 - $26.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $24.20 - $33.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $19.20 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $31.30 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $11.90 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $21.00 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $10.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $11.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.00 - $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $8.20 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

2400 East Katella


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

300 East Esplanade Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

555 Anton Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

895 Dove Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $10.40 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Santa Monica

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Santa Monica.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280