Trung tâm không gian văn phòng tại Sausalito

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

75 Broadway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

580 California Street


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

One Embarcadero Center


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

345 Montgomery Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

50 California Street


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

One Market


Văn Phòng từ $26.20 - $36.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

95 Third Street


Văn Phòng từ $33.80 - $46.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

1390 Market St


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

201 Mission


Văn Phòng từ $19.40 - $26.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

350 Rhode Island Street


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

4040 Civic Center Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

505 14th Street


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $21.70 - $29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

1001 Bayhill Drive


Văn Phòng từ $20.60 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

7250 Redwood Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $40.20 - $55.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $20.60 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

755 Baywood Drive


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.40 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $29.70 - $40.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

Corporate Commons


Văn Phòng từ $13.40 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $31.30 - $43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $41.60 - $57.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $16.40 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $38.00 - $52.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $38.00 - $52.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

640 W. California Avenue


Văn Phòng từ $31.30 - $43.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

4353 N 1st St


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

5201 Great America Pkwy.


Văn Phòng từ $19.30 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $23.50 - $32.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

Suite 203


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sausalito

3558 Round Barn Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sausalito.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280