Trung tâm không gian văn phòng tại Solana Beach

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

440 Stevens Avenue


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

12707 High Bluff Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

9920 Pacific Heights Blvd.


Văn Phòng từ $14.00 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

4445 Eastgate Mall


Văn Phòng từ $15.10 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

4660 La Jolla Village Drive


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

1902 Wright Place


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

701 Palomar Airport Road


Văn Phòng từ $13.70 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

888 Prospect Street


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

10620 Treena Street


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

500 La Terraza Blvd.


Văn Phòng từ $15.60 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

9655 Granite Ridge Drive


Văn Phòng từ $15.60 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

1455 Frazee Road


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

3111 Camino Del Rio North


Văn Phòng từ $13.60 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

2305 Historic Decatur Road


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

1420 Kettner Boulevard


Văn Phòng từ $21.20 - $29.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

402 West Broadway


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

501 W Broadway


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

845 15th Street


Văn Phòng từ $21.70 - $29.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

350 10th Avenue


Văn Phòng từ $17.30 - $23.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

333 H Street


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Solana Beach

999 Corporate Drive


Văn Phòng từ $15.60 - $21.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Solana Beach.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280