Trung tâm không gian văn phòng tại Sunnyvale

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

640 W. California Avenue


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

800 West El Camino Real


Văn Phòng từ $27.80 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

2445 Augustine Drive


Văn Phòng từ $21.30 - $29.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

5201 Great America Pkwy.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

4353 N 1st St


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

3031 Tisch Way


Văn Phòng từ $27.90 - $38.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

2033 Gateway Place


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

2880 Zanker Road


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

3000 El Camino Real


Văn Phòng từ $33.70 - $46.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

2100 Geng Road


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

900 E. Hamilton


Văn Phòng từ $18.30 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

1999 S. Bascom Avenue


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

99 South Almaden Blvd.


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

177 Park Avenue


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

228 Hamilton Avenue


Văn Phòng từ $42.10 - $57.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

530 Lytton Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

39899 Balentine Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

101 Jefferson Drive


Văn Phòng từ $28.30 - $38.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

303 Twin Dolphin Drive


Văn Phòng từ $18.60 - $25.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

6203 San Ignacio Avenue


Văn Phòng từ $16.50 - $22.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

951 Mariners Island Blvd


Văn Phòng từ $20.50 - $28.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

3 East Third Ave


Văn Phòng từ $38.30 - $52.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

6701 Koll Center Parkway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

Corporate Commons


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

4900 Hopyard Road


Văn Phòng từ $13.90 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

Bishop Ranch 3


Văn Phòng từ $13.90 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

611 Gateway Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

2010 Crow Canyon Place


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

1101 Marina Village Parkway


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

66 Franklin Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

1901 Harrison Street


Văn Phòng từ $22.00 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

505 14th Street


Văn Phòng từ $22.00 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

795 Folsom Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

1390 Market St


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

95 Third Street


Văn Phòng từ $30.90 - $42.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

201 Mission


Văn Phòng từ $21.40 - $29.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

71 Stevenson Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

One Market


Văn Phòng từ $29.30 - $40.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

50 California Street


Văn Phòng từ $20.20 - $27.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

315 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

580 California Street


Văn Phòng từ $18.60 - $25.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

505 Montgomery Street


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

75 Broadway


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

1160 Battery Street East


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

2001 Addison Street


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

2121 North California Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $23.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

1255 Treat Blvd.


Văn Phòng từ $19.20 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

1320 Willow Pass Road


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Sunnyvale

One Harbor Drive


Văn Phòng từ $17.40 - $23.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Sunnyvale.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280