Trung tâm không gian văn phòng tại Torrance

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $18.40 - $25.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $15.90 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

5999 Center Dr.


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.30 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $17.40 - $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $14.20 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

2500 Broadway


Văn Phòng từ $19.90 - $27.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $17.20 - $23.70
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $14.10 - $19.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $21.40 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $19.90 - $27.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $24.00 - $33.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $21.50 - $29.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $25.80 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $13.10 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $15.70 - $21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $18.10 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $21.20 - $29.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

333 City Boulevard West


Văn Phòng từ $10.20 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

2400 East Katella


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

1100 Town and Country Road


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $11.90 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $22.00 - $30.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

Plaza Tower I


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

555 Anton Boulevard


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

4695 MacArthur Court


Văn Phòng từ $15.70 - $21.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

895 Dove Street


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

5000 Birch Street


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

17901 Von Karman Avenue


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

17875 Von Karman Ave


Văn Phòng từ $19.00 - $26.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

19800 MacArthur Blvd.


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

1370 Valley Vista Drive


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

530 Technology Dr.


Văn Phòng từ $19.70 - $27.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

7545 Irvine Center Drive


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

300 Spectrum Center Drive


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

23046 Avenida de la Carlota


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Torrance

30211 Avenida de las Banderas


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Torrance.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280