Trung tâm không gian văn phòng tại Valencia

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $9.60 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $23.30 - $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $22.60 - $31.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $20.50 - $28.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $13.20 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

2500 Broadway


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

2450 Colorado Avenue


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.20 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

300 East Esplanade Drive


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $11.80 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Valencia

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Valencia.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280