Trung tâm không gian văn phòng tại Woodland Hills

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

21900 Burbank Blvd.


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

6303 Owensmouth Avenue


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

6320 Canoga Avenue


Văn Phòng từ $9.60 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

4500 Park Granada Blvd


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

16501 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

15233 Ventura Blvd.


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

22809 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

30700 Russell Ranch Road


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

11601 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

12100 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

730 Arizona Avenue


Văn Phòng từ $27.50 - $37.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

10880 Wilshire Blvd.


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

2500 Broadway


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

2945 Townsgate Road


Văn Phòng từ $18.30 - $25.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

2450 Colorado Avenue


Văn Phòng từ $20.60 - $28.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

11400 West Olympic Boulevard


Văn Phòng từ $13.20 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

10100 Santa Monica Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

1800 Century Park East


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

1901 Avenue of the Stars


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

2029 Century Park East


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

5250 Lankershim Blvd.


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

9465 Wilshire Boulevard


Văn Phòng từ $22.60 - $31.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

8560 W. Sunset Blvd.


Văn Phòng từ $23.30 - $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

3415 South Sepulveda Blvd.


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

4100 W. Alameda Avenue


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

8383 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

10100 Venice Blvd


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

145 S. Fairfax Avenue


Văn Phòng từ $20.50 - $28.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

5670 Wilshire Blvd


Văn Phòng từ $18.90 - $26.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

1800 North Vine Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

12777 W. Jefferson Blvd.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

303 North Glenoaks Blvd.


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

25350 Magic Mountain Parkway


Văn Phòng từ $15.20 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

Howard Hughes Center


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

5999 Center Dr.


Văn Phòng từ $16.60 - $22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

Glendale Plaza


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

201 N. Brand Blvd.


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

450 North Brand Blvd.


Văn Phòng từ $11.20 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

360 N. Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

400 Continental Blvd


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

445 S. Figueroa Street


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

515 South Flower Street


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

633 West Fifth Street


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

777 S. Alameda


Văn Phòng từ $17.20 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

2447 Pacific Coast Highway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

117 East Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

680 E Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

21515 Hawthorne Blvd.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

155 N. Lake Avenue


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

879 West 190th Street


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

5800 S. Eastern Ave.


Văn Phòng từ $11.80 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

609 Deep Valley Drive


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

300 East Esplanade Drive


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

440 E. Huntington Drive


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

222 West 6th Street


Văn Phòng từ $8.50 - $11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

111 West Ocean Blvd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

17777 Center Court Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

6 Centerpointe Drive


Văn Phòng từ $10.60 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

1050 West Lakes Drive


Văn Phòng từ $11.70 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Woodland Hills

135 South State College Blvd.


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Woodland Hills.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280