Trung tâm không gian văn phòng tại Aurora

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

3190 S. Vaughn Way


Văn Phòng từ $10.80 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

8354 Northfield Blvd.


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

720 S. Colorado Blvd.


Văn Phòng từ $12.00 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

7535 East Hampden Avenue


Văn Phòng từ $7.40 - $10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

250 Fillmore Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

Fillmore Place


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

7900 East Union Avenue


Văn Phòng từ $9.00 - $12.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

4600 South Syracuse


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

8400 East Crescent Parkway


Văn Phòng từ $9.00 - $12.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

1600 Broadway


Văn Phòng từ $12.00 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

5445 DTC Parkway


Văn Phòng từ $7.40 - $10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

999 18th Street


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

2301 Blake Street


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

1400 16th Street


Văn Phòng từ $12.00 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

6312 S. Fiddlers Green Circle


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

8310 South Valley Highway


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

26 West Dry Creek Circle


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

9800 Mount Pyramid Court


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

10233 South Parker Road


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

1745 Shea Center Drive


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

200 Union Blvd.


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

8181 Arista Place


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

390 Interlocken Crescent


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

4770 Baseline Road


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aurora

1434 Spruce Street


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Aurora.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280