Trung tâm không gian văn phòng tại Bridgeport

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.20 - $12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $13.10 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

15 River Road


Văn Phòng từ $13.80 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

157 Church Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

68 South Service Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

50 Main Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

73 Market Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

Building B


Văn Phòng từ $7.60 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

175 Capital Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bridgeport

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bridgeport.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280