Trung tâm không gian văn phòng tại East Berlin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

1224 Mill Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

175 Capital Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

71 Raymond Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

15 North Main Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

100 Pearl Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

360 Bloomfield Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

157 Church Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

4 Research Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại East Berlin

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại East Berlin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195