Trung tâm không gian văn phòng tại Greenwich

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

173 Huguenot Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

520 White Plains Road


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

175 Pearl Street, Dumbo, 1st, 2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ $22.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

140 Broadway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

300 Cadman Plaza West 12th Floor


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

4 Research Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

157 Church Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

2001 Route 46


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

51 John F. Kennedy Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Greenwich

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Greenwich.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195