Trung tâm không gian văn phòng tại New Haven

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

157 Church Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

4 Research Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

1224 Mill Street


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

8 Wright Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

175 Capital Boulevard


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

15 River Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

71 Raymond Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

15 North Main Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

100 Pearl Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

360 Bloomfield Avenue


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Haven

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Haven.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195