Trung tâm không gian văn phòng tại Shelton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $13.10 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

157 Church Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.20 - $12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

15 River Road


Văn Phòng từ $13.80 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $10.10 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

Building B


Văn Phòng từ $7.60 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

175 Capital Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

71 Raymond Rd


Văn Phòng từ $11.90 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

15 North Main Street


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

100 Pearl Street


Văn Phòng từ $11.90 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

50 Main Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

68 South Service Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

360 Bloomfield Avenue


Văn Phòng từ $7.60 - $10.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Shelton

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $15.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Shelton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280