Trung tâm không gian văn phòng tại Stamford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

Soundview Plaza


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

40 Richards Avenue


Văn Phòng từ $10.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

500 West Putnam Ave.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

8 Wright Street


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

15 River Road


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

50 Main Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 S. Bedford Rd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $16.80 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

73 Market Street


Văn Phòng từ $15.20 - $20.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

68 South Service Road


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1000 Lafayette Blvd.


Văn Phòng từ $9.20 - $12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

Hauppauge Center


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

83 Wooster Heights Rd


Văn Phòng từ $10.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

One Reservoir Corporate Centre


Văn Phòng từ $13.10 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $16.90 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

The Falchi Building


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $22.90 - $31.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1740 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.90 - $28.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

230 Park Ave


Văn Phòng từ $32.90 - $45.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1501 Broadway


Văn Phòng từ $20.90 - $28.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $27.30 - $37.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

Park 80 West


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1250 Broadway


Văn Phòng từ $28.10 - $38.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

132 West 31st Street


Văn Phòng từ $25.50 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $37.40 - $51.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.40 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.10 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $46.10 - $63.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

One International Blvd.


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $26.70 - $36.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $16.70 - $20.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.40 - $43.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

221 River Street


Văn Phòng từ $21.90 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 Church Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $26.90 - $37.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $21.30 - $29.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $19.80 - $27.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

165 Broadway


Văn Phòng từ $19.00 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

140 Broadway


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

14 Wall Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

77 Water Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $23.70 - $32.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

157 Church Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

28 Valley Road


Văn Phòng từ $17.50 - $24.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

One Gateway Center


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

35 Bay Street


Văn Phòng từ $22.50 - $30.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stamford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280