Trung tâm không gian văn phòng tại Stamford

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

8 Wright Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

15 River Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

4 Research Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

31-00 47th Avenue The Falchi Building, Suite 3100


Văn Phòng từ $29.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1740 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1177 6th Avenue Tower, 5th Floor


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

600 3rd Avenue 2nd floor


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

Park 80 West


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

112 West 34th Street 18th floor


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1250 Broadway


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

109 S. 5th St


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

221 River Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

175 Pearl Street Dumbo, 1st, 2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

100 Church Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

140 Broadway Lower


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

41 Flatbush Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

300 Cadman Plaza West 12th Floor


Văn Phòng từ $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

165 Broadway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

14 Wall Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

80 Broad Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

157 Church Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

28 Valley Road


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

1 Gateway Center


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stamford

101 Eisenhower Parkway


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stamford.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195