Trung tâm không gian văn phòng tại Westport

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

8 Wright Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

101 Merritt 7 Corporate Park


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

15 River Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1000 Lafayette Boulevard


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1266 East Main Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

One Stamford Plaza


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

4 Research Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

500 West Putnam Avenue East


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

83 Wooster Heights Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

100 South Bedford Road


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

150 Motor Parkway


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

6800 Jericho Turnpike


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

200 Broadhollow Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

68 South Service Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

157 Church Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

173 Huguenot Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

100 Duffy Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

80 Orville Drive


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1129 Northern Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

626 RexCorp Plaza


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

70 East Sunrise Highway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

50 Tice Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

118-35 Queens Boulevard


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

411 Hackensack Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

400 Rella Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

140 East Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

31-00 47th Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

590 Madison Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1740 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1 Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1 International Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

230 Park Avenue


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

Park 80 West


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1501 Broadway


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

112 West 34th Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1250 Broadway


Văn Phòng từ $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

127 West 30th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

424 West 33rd Street


Văn Phòng từ $24.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

287 Park Avenue South


Văn Phòng từ $21.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

275 7th Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

111 West 19th Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

413 West 14th Street


Văn Phòng từ $32.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

221 River Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

99 Hudson Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Westport

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $25.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Westport.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195