Trung tâm không gian văn phòng tại Newark

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

200 Continental Drive


Văn Phòng từ $11.40 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1000 N West Street


Văn Phòng từ $9.40 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

225 Wilmington-West Chester Pike


Văn Phòng từ $8.40 - $11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

600 Eagleview Blvd.


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

18 Campus Blvd.


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1 International Plaza


Văn Phòng từ $9.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

Three Westlakes


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

201 King of Prussia Road


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

630 Freedom Business Center


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

Four Tower Bridge


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

2929 Arch Street


Văn Phòng từ $14.80 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1626 Locust Street


Văn Phòng từ $14.80 - $18.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1650 Market Street


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 N. 18th Street


Văn Phòng từ $9.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

150 Monument Road


Văn Phòng từ $14.80 - $20.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

100 South Juniper


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

1500 Market Street


Văn Phòng từ $8.70 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

325-41 Chestnut Street


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

325 Sentry Parkway


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

923 Haddonfield Rd


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

610 Old York Road


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newark

500 Office Center Drive


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newark.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280