Trung tâm không gian văn phòng tại Washington

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1441 L St NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1000 Potomac Street NW


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

20 F Street


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $21.00 - $28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $16.60 - $22.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $14.00 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $15.50 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $10.80 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

2000 Duke Street


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

137 National Plaza


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $9.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1640 Boro Place


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

199 E. Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $16.10 - $22.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

11350 Random Hills Rd.


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

One Freedom Square


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

16701 Melford Blvd.


Văn Phòng từ $11.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $9.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

8115 Maple Lawn Blvd.


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

13800 Coppermine Road


Văn Phòng từ $9.20 - $12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $10.00 - $13.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $8.90 - $12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $16.30 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

10432 Balls Ford Rd


Văn Phòng từ $9.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1910 Towne Centre Boulevard


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1997 Annapolis Exchange Parkway


Văn Phòng từ $14.70 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

800 Corporate Drive


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

145 West Ostend Street


Văn Phòng từ $10.80 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

200 E. Pratt Street


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

400 East Pratt Street


Văn Phòng từ $9.80 - $13.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

100 International Drive


Văn Phòng từ $18.50 - $25.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $9.30 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1829 Reisterstown Road


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

5100 Buckeystown Pike


Văn Phòng từ $13.90 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

1 Olympic Place


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Washington

100 West Road


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Washington.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280