Trung tâm không gian văn phòng tại Aventura

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

2875 Northeast 191 Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

20801 Biscayne Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

323 Sunny Isles Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

Presidential Circle 4000 Hollywood Boulevard Hills


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

1801 Northeast 123rd Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

501 East Olas Boulevard


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

1688 Meridian Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

110 East Broward Boulevard #1700


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

1111 Lincoln Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

218 North West 24th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

7900 Oak Lane


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

2598 East Sunrise Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

8201 Peters Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

3350 Southwest 148th Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

950 South Pine Island Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

201South Biscayne Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

333 Southeast 2nd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

601 Brickell Key Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

801 Brickell Ave.


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

80 Southwest 8th Street


Văn Phòng từ $9.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

1221 Brickell Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

8333 Northwest 53rd Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

5201 Blue Lagoon Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

6303 Blue Lagoon Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

1 Alhambra Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

2332 Galiano Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

2200 North Commerce Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

3390 Mary Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

3350 Virginia Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

6750 North Andrews Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

1560 Sawgrass Corporate Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

9100 South Dadeland Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

11555 Heron Bay Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

433 Plaza Real


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

2255 Glades Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Aventura

1615 South Congress Avenue


Văn Phòng từ $12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Aventura.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195