Trung tâm không gian văn phòng tại Lake Mary

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

801 International Parkway


Văn Phòng từ $8.90 - $11.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

555 Winderley Place


Văn Phòng từ $8.90 - $12.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

1800 Pembrook Drive


Văn Phòng từ $8.90 - $12.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

941 West Morse Boulevard


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

3505 Lake Lynda Drive


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

111 North Orange Avenue


Văn Phòng từ $8.90 - $12.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

618 E. South Street


Văn Phòng từ $11.50 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

5323 Millenia Lakes Blvd.


Văn Phòng từ $11.50 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

9100 Conroy Windermere Road


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

7380 W. Sand Lake Road


Văn Phòng từ $16.70 - $23.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lake Mary

6900 Tavistock Lakes Blvd.


Văn Phòng từ $20.30 - $27.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lake Mary.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280