Trung tâm không gian văn phòng tại Miramar

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

3350 SW 148th Avenue


Văn Phòng từ $10.50 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

7900 Oak Lane


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

4000 Hollywood Blvd


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

2200 N. Commerce Parkway


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

950 South Pine Island Road


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

8201 Peters Road


Văn Phòng từ $10.60 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

20801 Biscayne Blvd


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

2875 NE 191 Street


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

1560 Sawgrass Corporate Parkway


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

1801 N.E. 123rd Street


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

8333 N.W. 53rd Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

323 Sunny Isles Boulevard


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

110 East Broward Blvd


Văn Phòng từ $9.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

501 East Olas Blvd.


Văn Phòng từ $20.30 - $28.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

6303 Blue Lagoon Drive


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

Waterford Business Park


Văn Phòng từ $8.90 - $12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

218 NW 24th Street


Văn Phòng từ $20.60 - $25.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

700 NW 1st Avenue


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

2598 E. Sunrise Blvd.


Văn Phòng từ $10.60 - $13.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

One Alhambra Plaza


Văn Phòng từ $15.70 - $21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

333 S. E. 2nd Avenue


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

201South Biscayne Blvd


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

2332 Galiano Street


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

80 S.W. 8th Street


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

Brickell Avenue


Văn Phòng từ $15.60 - $21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

801 Brickell Avenue


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

1111 Lincoln Road


Văn Phòng từ $15.60 - $21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

601 Brickell Key Drive


Văn Phòng từ $15.60 - $21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

1688 Meridian Avenue


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

1221 Brickell Avenue


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

3350 Virginia Street


Văn Phòng từ $15.70 - $21.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

3390 Mary Street


Văn Phòng từ $13.90 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

6750 N. Andrews Avenue


Văn Phòng từ $9.60 - $13.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

9100 S. Dadeland Blvd


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

11555 Heron Bay Blvd.


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

2255 Glades Road


Văn Phòng từ $14.40 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

433 Plaza Real


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Miramar

1615 South Congress Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Miramar.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280