Trung tâm không gian văn phòng tại North Miami

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

1801 Northeast 123rd Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

323 Sunny Isles Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

2875 Northeast 191 Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

20801 Biscayne Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

218 North West 24th Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

1111 Lincoln Road


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

1688 Meridian Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

700 Northwest 1st Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

201South Biscayne Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

333 Southeast 2nd Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

4000 Hollywood Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

601 Brickell Key Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

801 Brickell Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

80 Southwest 8th Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

Brickell Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

1221 Brickell Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

7900 Oak Lane


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

5201 Blue Lagoon Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

6303 Blue Lagoon Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

8333 Northwest 53rd Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

1 Alhambra Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

2332 Galiano Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

3350 Southwest 148th Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

3390 Mary Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

3350 Virginia Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

8201 Peters Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

950 South Pine Island Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

501 East Olas Boulevard


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

9100 South Dadeland Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

110 East Broward Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

2598 East Sunrise Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

2200 North Commerce Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

1560 Sawgrass Corporate Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

6750 North Andrews Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

11555 Heron Bay Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

433 Plaza Real


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

2255 Glades Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại North Miami

1615 South Congress Avenue


Văn Phòng từ $12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại North Miami.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195