Trung tâm không gian văn phòng tại Plantation

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

8201 Peters Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

950 South Pine Island Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

110 East Broward Boulevard #1700


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

501 East Olas Boulevard


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

1560 Sawgrass Corporate Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

2598 East Sunrise Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

6750 North Andrews Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

Presidential Circle 4000 Hollywood Boulevard Hills


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

2200 North Commerce Parkway


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

20801 Biscayne Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

3350 Southwest 148th Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

11555 Heron Bay Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

2875 Northeast 191 Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

323 Sunny Isles Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

7900 Oak Lane


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

1801 Northeast 123rd Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

2255 Glades Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

433 Plaza Real


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

8333 Northwest 53rd Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

218 North West 24th Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

1615 South Congress Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

1688 Meridian Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

1111 Lincoln Road


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

5201 Blue Lagoon Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

6303 Blue Lagoon Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

201South Biscayne Boulevard


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

333 Southeast 2nd Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

601 Brickell Key Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

80 Southwest 8th Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

801 Brickell Ave.


Văn Phòng từ $17.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

1221 Brickell Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

1 Alhambra Plaza


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

2332 Galiano Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

3350 Virginia Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

3390 Mary Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

9100 South Dadeland Boulevard


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

2054 Vista Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

777 South Flagler Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Plantation

360 Rosemary Avenue


Văn Phòng từ $22.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Plantation.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195