Trung tâm không gian văn phòng tại Tampa

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

100 S. Ashley Drive


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

4830 West Kennedy Blvd


Văn Phòng từ $16.90 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

2202 N. West Shore Blvd


Văn Phòng từ $12.60 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

8270 Woodland Center Blvd


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

3001 North Rocky Point Drive East


Văn Phòng từ $12.60 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

7320 East Fletcher Ave


Văn Phòng từ $6.60 - $9.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

15310 Amberly Drive


Văn Phòng từ $7.40 - $10.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

8875 Hidden River Parkway


Văn Phòng từ $8.10 - $11.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

970 Lake Carillon Drive


Văn Phòng từ $13.90 - $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

360 Central Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $17.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Tampa

1990 Main Street


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tampa.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280