Trung tâm không gian văn phòng tại Decatur

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

One West Court Square


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

160 Clairemont Ave


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

715 Peachtree Street N.E.


Văn Phòng từ $12.40 - $17.10
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1170 Peachtree Street


Văn Phòng từ $8.90 - $12.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1201 Peachtree Street NE


Văn Phòng từ $16.40 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

Promenade II


Văn Phòng từ $8.90 - $12.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

260 Peachtree Street NW


Văn Phòng từ $7.70 - $10.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3399 Peachtree Road NE


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3340 Peachtree Rd


Văn Phòng từ $9.00 - $12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

The Pinnacle Building


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3348 Peachtree Road NE


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3035 Peachtree Rd NE


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1055 Howell Mill Rd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3500 Lenox Rd


Văn Phòng từ $9.00 - $12.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3525 Piedmont Road


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

5555 Glenridge Connector


Văn Phòng từ $7.50 - $10.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

2002 Summit Blvd., Suite 300


Văn Phòng từ $8.70 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

Five Concourse Parkway


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

303 Perimeter Center North


Văn Phòng từ $8.70 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

100 Hartsfield Centre Parkway


Văn Phòng từ $10.80 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1200 Abernathy Road, Building 600


Văn Phòng từ $10.70 - $14.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3330 Cumberland Blvd


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

One Glenlake Parkway


Văn Phòng từ $13.20 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3350 Riverwood Pkwy


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

2727 Paces Ferry Road


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

400 Galleria Parkway


Văn Phòng từ $8.20 - $11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

Two Ballpark Center


Văn Phòng từ $18.70 - $25.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1000 Parkwood Circle


Văn Phòng từ $8.20 - $11.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

5051 Peachtree Corners Circle


Văn Phòng từ $8.70 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

3235 Satellite Blvd


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1775 Parker Road Building C


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

4555 Mansell Road


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

2180 Satellite Boulevard


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

555 Northpoint Center East


Văn Phòng từ $7.00 - $8.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1350 Scenic Highway


Văn Phòng từ $11.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

1755 North Brown Road


Văn Phòng từ $11.20 - $15.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

2300 Lakeview Parkway


Văn Phòng từ $8.70 - $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

2475 Northwinds Pkwy


Văn Phòng từ $7.00 - $9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

8000 Avalon Blvd


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

11340 Lakefield Drive


Văn Phòng từ $9.30 - $12.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

11555 Medlock Bridge


Văn Phòng từ $13.80 - $19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

12600 Deerfield Parkway


Văn Phòng từ $7.00 - $9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

13010 Morris Road


Văn Phòng từ $7.00 - $9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

125 TownPark Drive


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

320 W. Lanier Avenue


Văn Phòng từ $7.70 - $10.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Decatur

410 Peachtree Parkway


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Decatur.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280