Trung tâm không gian văn phòng tại Kennesaw

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

125 TownPark Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1000 Parkwood Circle


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

Two Ballpark Center


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

400 Galleria Parkway


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3350 Riverwood Pkwy


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

2727 Paces Ferry Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3330 Cumberland Blvd


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

One Glenlake Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

Five Concourse Parkway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1 Concourse Parkway


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

5555 Glenridge Connector


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

2002 Summit Blvd., Suite 300


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

303 Perimeter Center North


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

555 Northpoint Center East


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1000 North Point Circle


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3500 Lenox Rd


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3340 Peachtree Rd


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3348 Peachtree Road NE


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3017 Bolling Way NE


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3372 Peachtree Road


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

2300 Lakeview Parkway


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

4555 Mansell Road


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

The Pinnacle Building


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

2475 Northwinds Pkwy


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

8000 Avalon Blvd


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

12600 Deerfield Parkway


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1055 Howell Mill Rd


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

Promenade II


Văn Phòng từ $5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1201 Peachtree Street NE


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1170 Peachtree Street


Văn Phòng từ $7.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

715 Peachtree Street N.E.


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

260 Peachtree Street NW


Văn Phòng từ $5.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

5051 Peachtree Corners Circle


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

160 Clairemont Ave


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

One West Court Square


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

11340 Lakefield Drive


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

11555 Medlock Bridge


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

410 Peachtree Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

100 Hartsfield Centre Parkway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

3235 Satellite Blvd


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

2180 Satellite Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1755 North Brown Road


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1350 Scenic Highway


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

320 W. Lanier Avenue


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kennesaw

1775 Parker Road Building C


Văn Phòng từ $7.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kennesaw.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280