Trung tâm không gian văn phòng tại Chicago

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

111 W. Jackson


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

141 W. Jackson


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

55 E. Monroe Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

125 South Wacker Dr


Văn Phòng từ $11.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

22 W. Washington Street


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

200 South Wacker Drive


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

30 S. Wacker Drive


Văn Phòng từ $13.90 - $19.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

10 South Riverside Plaza


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

110 North Wacker Drive


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

203 North LaSalle Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

180 N. Stetson Street


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1136 S. Delano Court West


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

321 N. Clark Street


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

222 Merchandise Mart Plaza


Văn Phòng từ $11.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

564 W. Randolph Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

401 North Michigan Avenue


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

620 N. LaSalle Street


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

605 N. Michigan Avenue


Văn Phòng từ $9.50 - $13.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

159 N. Sangamon Street


Văn Phòng từ $16.50 - $22.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

875 North Michigan Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

One Magnificent Mile


Văn Phòng từ $11.30 - $15.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1500 North Halsted Street


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

939 W. North Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

5113 S. Harper


Văn Phòng từ $10.80 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1010 Lake Street


Văn Phòng từ $11.90 - $16.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1603 Orrington Avenue


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

8770 West Bryn Mawr Ave


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

350 S Northwest Highway


Văn Phòng từ $10.70 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

5600 N River Road


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

One Westbrook Corporate Center


Văn Phòng từ $10.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

5250 Old Orchard Rd


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

Oak Brook Pointe


Văn Phòng từ $10.90 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1333 Burr Ridge Parkway


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1415 West 22nd Street


Văn Phòng từ $13.10 - $16.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

One Lincoln Centre


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

2700 Patriot Boulevard


Văn Phòng từ $12.10 - $16.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

707 Skokie Boulevard


Văn Phòng từ $9.50 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1431 Opus Place


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

5 Revere Drive


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

15255 S. 94th Avenue


Văn Phòng từ $15.50 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

500 Lake Cook Road


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1600 Golf Road


Văn Phòng từ $9.20 - $12.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

10 N. Martingale Road


Văn Phòng từ $10.70 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

1821 Walden Office Square


Văn Phòng từ $6.90 - $9.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

3333 Warrenville Road


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

50 South Main Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

4320 Winfield Road


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

100 S. Saunders Rd.


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

2815 Forbs Avenue


Văn Phòng từ $11.70 - $16.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Chicago

100 Illinois Street


Văn Phòng từ $16.20 - $22.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chicago.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280