Trung tâm không gian văn phòng tại Overland Park

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

7300 West 110th Street


Văn Phòng từ $8.40 - $11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

7500 College Blvd


Văn Phòng từ $9.40 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

9393 West 110th St.


Văn Phòng từ $9.40 - $12.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

5251 West 116th Place


Văn Phòng từ $11.20 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

800 E. 101st Terrace


Văn Phòng từ $7.00 - $9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

435 Nichols Road, Suite 200


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

Two Pershing Square


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

107 W. 9th Street


Văn Phòng từ $7.40 - $10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

1201 N.W. Briarcliff Parkway


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

200 NE Missouri Road


Văn Phòng từ $7.00 - $9.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Overland Park

7280 N.W. 87th Terrace


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Overland Park.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280