Trung tâm không gian văn phòng tại Annapolis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1910 Towne Centre Boulevard


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1997 Annapolis Exchange Parkway


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

16701 Melford Blvd.


Văn Phòng từ $14.70 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

145 West Ostend Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

100 International Drive


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

400 East Pratt Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

200 E. Pratt Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

111 South Calvert Street


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

8115 Maple Lawn Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $13.70 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $21.00 - $28.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

20 F Street


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $10.80 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1441 L St NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1 Olympic Place


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

100 West Road


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

137 National Plaza


Văn Phòng từ $19.20 - $26.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1000 Potomac Street NW


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1829 Reisterstown Road


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1101 Wilson Boulevard


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $15.60 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

1940 Duke Street


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

2000 Duke Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

199 E. Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

201 International Circle


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $13.40 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $15.50 - $21.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Annapolis

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Annapolis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280