Trung tâm không gian văn phòng tại Frederick

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

5100 Buckeystown Pike


Văn Phòng từ $14.60 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $10.80 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $13.10 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

199 E. Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $10.10 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

13800 Coppermine Road


Văn Phòng từ $8.70 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $9.40 - $12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $10.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

8115 Maple Lawn Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $9.40 - $12.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1640 Boro Place


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $14.00 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $8.60 - $11.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1829 Reisterstown Road


Văn Phòng từ $10.10 - $13.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $13.30 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

11350 Random Hills Rd.


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $14.30 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $17.00 - $23.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $15.40 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $17.10 - $23.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

201 International Circle


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1441 L St NW


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $10.70 - $14.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $20.80 - $28.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

20 F Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

100 West Road


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

10432 Balls Ford Rd


Văn Phòng từ $8.60 - $11.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

1 Olympic Place


Văn Phòng từ $11.10 - $15.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

145 West Ostend Street


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

200 E. Pratt Street


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

400 East Pratt Street


Văn Phòng từ $10.20 - $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frederick

100 International Drive


Văn Phòng từ $15.60 - $21.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Frederick.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280