Trung tâm không gian văn phòng tại National Harbor

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

137 National Plaza


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

2000 Duke Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

20 F Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $19.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1441 L St NW


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1640 Boro Place


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

11350 Random Hills Rd.


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

16701 Melford Blvd.


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

199 E. Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

13800 Coppermine Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

8115 Maple Lawn Blvd.


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

800 Corporate Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

10432 Balls Ford Rd


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1910 Towne Centre Boulevard


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1997 Annapolis Exchange Parkway


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

145 West Ostend Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

200 E. Pratt Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

100 International Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

400 East Pratt Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1320 Central Park Blvd.


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

1829 Reisterstown Road


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại National Harbor

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $9.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại National Harbor.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280