Trung tâm không gian văn phòng tại Owing Mills

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1829 Reisterstown Road


Văn Phòng từ $13.10 - $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

201 International Circle


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

100 West Road


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1 Olympic Place


Văn Phòng từ $12.30 - $16.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

111 South Calvert Street


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

200 E. Pratt Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

400 East Pratt Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

145 West Ostend Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

100 International Drive


Văn Phòng từ $15.30 - $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $13.70 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

8115 Maple Lawn Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $11.10 - $15.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

199 E. Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

16701 Melford Blvd.


Văn Phòng từ $14.70 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $17.30 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1997 Annapolis Exchange Parkway


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1910 Towne Centre Boulevard


Văn Phòng từ $16.30 - $22.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

5100 Buckeystown Pike


Văn Phòng từ $16.10 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $15.60 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $21.00 - $28.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1441 L St NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

20 F Street


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $10.80 - $14.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $19.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1000 Potomac Street NW


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $26.90 - $36.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $17.00 - $23.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $15.50 - $21.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $15.60 - $21.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $17.70 - $24.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Owing Mills

One Freedom Square


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Owing Mills.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280