Trung tâm không gian văn phòng tại Silver Spring

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

8403 Colesville Road


Văn Phòng từ $18.20 - $25.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

3 Bethesda Metro Center


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

4445 Willard Ave


Văn Phòng từ $20.20 - $25.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1441 L St NW


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1140 3rd Street


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1050 Connecticut Avenue, NW


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


Văn Phòng từ $23.50 - $32.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1300 I Street NW


Văn Phòng từ $17.90 - $24.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

6701 Democracy Blvd.


Văn Phòng từ $14.60 - $20.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

11810 Grand Park Avenue


Văn Phòng từ $19.70 - $27.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1000 Potomac Street NW


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1200 G Street, NW


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

20 F Street


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


Văn Phòng từ $20.10 - $27.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

601 Pennsylvania Ave. NW


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1101 Wilson Boulevard


Văn Phòng từ $26.90 - $36.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1655 North Fort Myer Drive


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

100 M Street, S.E.


Văn Phòng từ $17.90 - $24.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

4250 North Fairfax Drive


Văn Phòng từ $17.60 - $24.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

199 E. Montgomery Avenue


Văn Phòng từ $16.00 - $22.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

2010 Corporate Ridge


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

8000 Towers Crescent Drive


Văn Phòng từ $15.50 - $21.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

8300 Boone Blvd.


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

9711 Washingtonian Boulevard


Văn Phòng từ $13.60 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

211 North Union Street


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

8115 Maple Lawn Blvd.


Văn Phòng từ $15.10 - $20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1940 Duke Street


Văn Phòng từ $15.80 - $21.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

2000 Duke Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

8280 Willow Oaks Corporate Drive


Văn Phòng từ $15.10 - $20.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

137 National Plaza


Văn Phòng từ $20.40 - $28.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

5680 King Centre Drive


Văn Phòng từ $14.10 - $19.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

16701 Melford Blvd.


Văn Phòng từ $14.90 - $18.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1900 Reston Metro Plaza


Văn Phòng từ $19.70 - $27.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

10440 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $13.70 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

6700 Alexander Bell Drive


Văn Phòng từ $12.30 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

10320 Little Patuxent Parkway


Văn Phòng từ $13.70 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

11921 Freedom Drive


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

One Freedom Square


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

12020 Sunrise Valley Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

11350 Random Hills Rd.


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

12410 Milestone Center Drive


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

13800 Coppermine Road


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

20130 Lakeview Center Plaza


Văn Phòng từ $19.90 - $27.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1910 Towne Centre Boulevard


Văn Phòng từ $20.40 - $28.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1997 Annapolis Exchange Parkway


Văn Phòng từ $14.90 - $20.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

10432 Balls Ford Rd


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

145 West Ostend Street


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

200 E. Pratt Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

111 South Calvert Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

400 East Pratt Street


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

100 International Drive


Văn Phòng từ $18.00 - $24.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

10451 Mill Run Circle


Văn Phòng từ $12.80 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1829 Reisterstown Road


Văn Phòng từ $14.60 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

5100 Buckeystown Pike


Văn Phòng từ $16.10 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

1 Olympic Place


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

100 West Road


Văn Phòng từ $11.60 - $15.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

800 Corporate Drive


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Silver Spring

201 International Circle


Văn Phòng từ $13.50 - $18.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Silver Spring.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280