Trung tâm không gian văn phòng tại Cambridge

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

18 Brattle Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

240 Elm Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

245 First Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

177 Huntington Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

75 Arlington Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

90 Canal Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

101 Arch Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

75 State Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

101 Federal Street


Văn Phòng từ $10.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

1 Marina Park Drive


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

275 Grove Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

1500 District Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

301 Edgewater Place


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

859 Willard Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

945 Concord Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

99 Derby Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

35 Village Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

300 Brickstone Square


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

1 Tara Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

10 Dorrance Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cambridge

15 Constitution Drive


Văn Phòng từ $12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cambridge.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195