Trung tâm không gian văn phòng tại Charlestown

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

90 Canal Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

8 Faneuil Hall Marketplace


Văn Phòng từ $12.30 - $16.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

60 State Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

245 First Street


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

75 State Street


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

225 Franklin Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

101 Arch Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

101 Federal Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

One Marina Park Drive


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

Suite 500


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

Harvard Square


Văn Phòng từ $22.00 - $30.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

240 Elm Street


Văn Phòng từ $26.80 - $33.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

301 Edgewater Place


Văn Phòng từ $16.00 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

Riverside Center


Văn Phòng từ $20.50 - $28.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

859 Willard Street


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

1500 District Avenue


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

99 Derby Street


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

35 Village Road


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

945 Concord Street


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

300 Brickstone Square


Văn Phòng từ $10.00 - $13.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

1 Tara Boulevard


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Charlestown

10 Dorrance Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Charlestown.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280