Trung tâm không gian văn phòng tại Dedham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

859 Willard Street


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $21.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

Riverside Center


Văn Phòng từ $19.50 - $26.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $23.40 - $32.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

75 Arlington Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

Harvard Square


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

245 First Street


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

101 Arch Street


Văn Phòng từ $14.20 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

101 Federal Street


Văn Phòng từ $14.20 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $19.10 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

225 Franklin Street


Văn Phòng từ $19.10 - $26.20
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $17.20 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

75 State Street


Văn Phòng từ $24.30 - $33.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

One Marina Park Drive


Văn Phòng từ $19.10 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

90 Canal Street


Văn Phòng từ $14.20 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $15.50 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

240 Elm Street


Văn Phòng từ $22.70 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

945 Concord Street


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

99 Derby Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

1500 District Avenue


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

301 Edgewater Place


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

35 Village Road


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

300 Brickstone Square


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

10 Dorrance Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dedham

1 Tara Boulevard


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dedham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280