Trung tâm không gian văn phòng tại Hingham

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

99 Derby Street


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

859 Willard Street


Văn Phòng từ $13.70 - $18.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

One Marina Park Drive


Văn Phòng từ $23.10 - $31.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

225 Franklin Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

101 Federal Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

101 Arch Street


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

75 State Street


Văn Phòng từ $25.30 - $34.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

8 Faneuil Hall Marketplace


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

60 State Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

Suite 500


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

90 Canal Street


Văn Phòng từ $14.90 - $20.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $23.10 - $31.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $23.10 - $31.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

245 First Street


Văn Phòng từ $25.30 - $34.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

Harvard Square


Văn Phòng từ $25.30 - $34.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

240 Elm Street


Văn Phòng từ $25.30 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $18.00 - $24.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

Riverside Center


Văn Phòng từ $20.50 - $28.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

301 Edgewater Place


Văn Phòng từ $16.00 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

1500 District Avenue


Văn Phòng từ $15.00 - $20.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

35 Village Road


Văn Phòng từ $13.00 - $17.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

945 Concord Street


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $12.20 - $16.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

300 Brickstone Square


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

10 Dorrance Street


Văn Phòng từ $16.10 - $22.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hingham

1 Tara Boulevard


Văn Phòng từ $12.80 - $17.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hingham.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280