Trung tâm không gian văn phòng tại Newton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

275 Grove Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

18 Brattle Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

240 Elm Street


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

177 Huntington Avenue


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

245 First Street


Văn Phòng từ $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

75 Arlington Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

101 Arch Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

90 Canal Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

101 Federal Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

75 State Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $14.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

1 Marina Park Drive


Văn Phòng từ $21.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

945 Concord Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

1500 District Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

859 Willard Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

301 Edgewater Place


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

99 Derby Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

35 Village Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

300 Brickstone Square


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

1 Tara Boulevard


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Newton

10 Dorrance Street


Văn Phòng từ $11.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Newton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195