Trung tâm không gian văn phòng tại Somerville

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

240 Elm Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

18 Brattle Street


Văn Phòng từ $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

245 First Street


Văn Phòng từ $19.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

90 Canal Street


Văn Phòng từ $12.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

75 Arlington Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

75 State Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

101 Arch Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

101 Federal Street


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

225 Franklin Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $18.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

1 Marina Park Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

275 Grove Street


Văn Phòng từ $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

1500 District Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

301 Edgewater Place


Văn Phòng từ $11.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

859 Willard Street


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

35 Village Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

945 Concord Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

99 Derby Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

300 Brickstone Square


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

1 Tara Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

10 Dorrance Street


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Somerville

15 Constitution Drive


Văn Phòng từ $10.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Somerville.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195