Trung tâm không gian văn phòng tại Wakefield

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

301 Edgewater Place


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

1500 District Avenue


Văn Phòng từ $15.80 - $21.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

240 Elm Street


Văn Phòng từ $22.70 - $28.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

The Schrafft's Center Power House


Văn Phòng từ $12.10 - $16.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

35 Village Road


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

125 Cambridge Park Drive


Văn Phòng từ $15.50 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Harvard Square


Văn Phòng từ $22.70 - $31.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

90 Canal Street


Văn Phòng từ $14.20 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

245 First Street


Văn Phòng từ $25.20 - $34.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

100 Cambridge Street


Văn Phòng từ $17.20 - $23.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

75 State Street


Văn Phòng từ $24.30 - $33.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

225 Franklin Street


Văn Phòng từ $19.10 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

101 Federal Street


Văn Phòng từ $14.20 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

101 Arch Street


Văn Phòng từ $14.20 - $19.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

470 Atlantic Avenue


Văn Phòng từ $19.10 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

One Marina Park Drive


Văn Phòng từ $19.10 - $26.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

75 Arlington Street


Văn Phòng từ $13.50 - $18.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

361 Newbury Street


Văn Phòng từ $23.40 - $32.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

800 Boylston Street


Văn Phòng từ $17.30 - $23.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

1309 Beacon Street


Văn Phòng từ $21.10 - $26.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

303 Wyman Street


Văn Phòng từ $18.30 - $25.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

300 Brickstone Square


Văn Phòng từ $12.70 - $17.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

Riverside Center


Văn Phòng từ $19.50 - $26.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

300 Baker Avenue


Văn Phòng từ $11.60 - $16.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

859 Willard Street


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

3 Allied Drive


Văn Phòng từ $15.90 - $21.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

945 Concord Street


Văn Phòng từ $10.50 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

99 Derby Street


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

1 Tara Boulevard


Văn Phòng từ $13.40 - $18.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

225 Cedar Hill Street


Văn Phòng từ $13.30 - $18.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

15 Constitution Drive


Văn Phòng từ $11.80 - $16.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wakefield

170 Commerce Way


Văn Phòng từ $10.30 - $14.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wakefield.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280