Trung tâm không gian văn phòng tại Novi

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

39555 Orchard Hill Place


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

2000 Town Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

41000 Woodward Avenue


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

418 North Main


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

101 West Big Beaver Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

100 West Big Beaver Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

3200 Greenfield Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

2723 South State Street


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

2110 Park Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Novi

400 Renaissance Center


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Novi.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195