Trung tâm không gian văn phòng tại Royal Oak

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

400 N. Main


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

Columbia Center II


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

100 West Big Beaver Road


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

2000 Town Center


Văn Phòng từ $12.00 - $16.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

41000 Woodward Avenue


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

400 Renaissance Center


Văn Phòng từ $10.90 - $15.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

3200 Greenfield Road


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

39555 Orchard Hill Place


Văn Phòng từ $13.20 - $18.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Royal Oak

2723 South State Street


Văn Phòng từ $14.70 - $20.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Royal Oak.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280