Trung tâm không gian văn phòng tại Southfield

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

2000 Town Center


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

418 North Main


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

101 West Big Beaver Road


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

100 West Big Beaver Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

41000 Woodward Avenue


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

39555 Orchard Hill Place


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

3200 Greenfield Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

2110 Park Avenue


Văn Phòng từ $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

400 Renaissance Center


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Southfield

2723 South State Street


Văn Phòng từ $13.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Southfield.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195