Trung tâm không gian văn phòng tại Troy

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

100 West Big Beaver Road


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

101 West Big Beaver Road


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

41000 Woodward Avenue


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

418 North Main


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

2000 Town Center


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

39555 Orchard Hill Place


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

2110 Park Avenue


Văn Phòng từ $14.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

400 Renaissance Center


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

3200 Greenfield Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Troy

2723 South State Street


Văn Phòng từ $12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Troy.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195