Trung tâm không gian văn phòng tại Edina

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

5201 Eden Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

7760 France Avenue South


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

8400 Normandale Lake Boulevard


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

6385 Old Shady Oak Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

1650 West End Boulevard


Văn Phòng từ $12.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

100 South Fifth Street


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

121 Washington Ave.N


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

601 Carlson Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

860 Blue Gentian Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

2355 Highway 36 West


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

445 Minnesota Street


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

11670 Fountains Drive


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Edina

8530 Eagle Point Boulevard


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Edina.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195