Trung tâm không gian văn phòng tại Minneapolis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

100 South Fifth Street


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

121 Washington Ave.N


Văn Phòng từ $9.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

2355 Highway 36 West


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

1650 West End Boulevard


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

5201 Eden Avenue


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

445 Minnesota Street


Văn Phòng từ $6.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

7760 France Avenue South


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

8400 Normandale Lake Boulevard


Văn Phòng từ $7.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

601 Carlson Parkway


Văn Phòng từ $10.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

6385 Old Shady Oak Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

860 Blue Gentian Road


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

11670 Fountains Drive Arbor Lakes


Văn Phòng từ $8.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Minneapolis

8530 Eagle Point Boulevard


Văn Phòng từ $8.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Minneapolis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195