Trung tâm không gian văn phòng tại St. Paul

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

445 Minnesota Street


Văn Phòng từ $8 - $11
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

2355 Highway 36 West


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

860 Blue Gentian Road


Văn Phòng từ $11 - $15
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

8530 Eagle Point Blvd


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

100 South Fifth Street


Văn Phòng từ $11 - $16
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

121 Washington Ave.N


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

1650 West End Blvd


Văn Phòng từ $15 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

5201 Eden Avenue


Văn Phòng từ $15 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

7760 France Avenue South


Văn Phòng từ $10 - $14
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

8400 Normandale Lake Blvd.


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

6385 Old Shady Oak Rd


Văn Phòng từ $12 - $17
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

601 Carlson Parkway


Văn Phòng từ $15 - $20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại St. Paul

11670 Fountains Drive


Văn Phòng từ $15 - $20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại St. Paul.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280