Trung tâm không gian văn phòng tại Clayton

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

7777 Bonhomme Avenue


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

7733 Forsyth Blvd


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

4625 Lindell Blvd


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

Two CityPlace Drive


Văn Phòng từ $12.50 - $17.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

100 South 4th Street


Văn Phòng từ $9.40 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

111 West Port Plaza


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

3636 S. Geyer Road


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Clayton

100 Chesterfield Business Parkway


Văn Phòng từ $11.30 - $15.50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Clayton.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280