Trung tâm không gian văn phòng tại Kansas City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

107 W. 9th Street


Văn Phòng từ $7.40 - $10.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

Two Pershing Square


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

435 Nichols Road, Suite 200


Văn Phòng từ $13.80 - $18.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

1201 N.W. Briarcliff Parkway


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

800 E. 101st Terrace


Văn Phòng từ $7.10 - $9.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

7280 N.W. 87th Terrace


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

7300 West 110th Street


Văn Phòng từ $8.50 - $11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

7500 College Blvd


Văn Phòng từ $9.50 - $13.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

5251 West 116th Place


Văn Phòng từ $11.50 - $15.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

9393 West 110th St.


Văn Phòng từ $8.50 - $11.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kansas City

200 NE Missouri Road


Văn Phòng từ $7.10 - $9.80

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kansas City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280